Menú idiomes

Menú fil d'Ariadna

Aula

El programa Xcèntric ha generat, al llarg d’aquests anys, jornades, cursos, conferències i seminaris amb la intenció d’expandir el coneixement i facilitar la comprensió del cinema que presentem. Cal destacar-ne, entre d’altres, l’Aula Xcèntric que se celebra cada any des de 2008.